środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ogrodzenie PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu oprócz kilku wypadków.

Budowa sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Plot plastikowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeżeli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane balaski PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji jak planowane plot plastykowe na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz